diyarbakır - Gezginturk.org
Gezginturk.org

Gezginturk

Diyarbakır Tarihi

DİYARBAKIR TARİHİ

Tarihte Amid Şehir olarak anılan, Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının geçiş yolu üzerinde bulunan Diyarbakır’ın tarihi Yontma Taş devrine kadar uzanmaktadır. Diyarbakır’ın Ergani ilçesi yakınlarında yer alan Çayönü Tepesi kazılarında dünyanın en eski köyü açığa çıkarılmıştır. 

Diyarbakır Surları

DİYARBAKIR SURLARI  

Dört ana kapısı (Urfa Kapı, Dağ Kapı, Mardin Kapı, Dicle Kapı) ve 82 burcu ile bugün bile özelliğini kaybetmeyen Diyarbakır Surları 12 metre yüksekliğinde, 5 km uzunluğundadır. En önemli burçları Keçi Burcu, Yedi Kardeş Burcu, Ben-u Sen Burcu ve Nur Burcu’dur. 

Diyarbakır Ulu Cami

DİYARBAKIR ULU CAMİ  

639 yılında Hz. Ömer zamanında, şehrin kilisesi olan Mortoma Katedralinin alanına inşa edilmiş olan Diyarbakır Ulu Cami zamanla binalar eklenerek bugünkü şeklini almıştır. Birçok tamir de gören caminin bu şekli 1118 yılına aittir.  

Mar Petyun Keldani Kilisesi

DİYARBAKIR MAR PETYUN KELDANİ KİLİSESİ  

Diyarbakır’da bulunan Keldani Kilisesi M.S 4.yy’da Keldaniler tarafından kurulmuştur. Siyah bazalt taşından inşa edilen kilise dört nefli olup ibadet mekânı kemer ve sütunlarla ayrılmıştır.

Kara Papaz Kilisesi (Saint Georgi - Kırk Damatlar Kilisesi)

DİYARBAKIR KARA PAPAZ KİLİSESİ (SAİNT GEORGİ- KIRKDAMATLAR KİLİSESİ)  

Diyarbakır İçkale’nin kuzeydoğusunda bulunan ve yapılış tarihi kesin olarak bilinmeyen Kara Papaz Kilisesinin yapısı, sanatı ve kullanılan malzemelerin belli bir dönemde inşa edilmiş sanat yapıları ile çok benzer özellikler gösterdiği için M.S 2.yüzyılda yapılmış olabileceği ön görüsü ağırlık kazanmıştır.

Cahit Sıtkı Tarancı Evi

DİYARBAKIR CAHİT SITKI TARANCI EVİ  

Diyarbakır şehir merkezinde bulunan Cahit Sıtkı Tarancı Evi dıştan oldukça sade olan yapı olup içeri girildiğinde süslü, gösterişli bir görüntüye sahiptir. Merkezi bir avlunun etrafında sıralanan bölümler ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış bölümü olarak adlandırılır.

Meryem Ana Kilisesi

DİYARBAKIR MERYEM ANA KİLİSESİ  

Diyarbakır’ın Lale Bey Mahallesinde bulunan, tarihi kaynaklara göre M.S 3.yüzyıla ait bir yapı olan Meryem Ana Kilisesi günümüzde hala Hristiyanların ibadetlerini gerçekleştirdikleri aktif bir kilisedir.

Malabadi Köprüsü

DİYARBAKIR MALABADİ KÖPRÜSÜ  

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi sınırları içinde bulunan Malabadi Köprüsü Artukluoğulları Beyliği döneminde 1147 yılında inşa edilmiştir. Köprünün zemin malzemesi taş olmakla birlikte yukarı doğru malzemeyi hafifletmek ve zemine yüklediği ağırlığı azaltmak için kerpiç ve tuğla kullanılmıştır.

Silvan Hasuni Mağaraları

DİYARBAKIR SİLVAN HASUNİ MAĞARALARI

Hasuni Mağaraları Diyarbakır Silvan ilçesinin 7 km doğusunda yer almakta olup, Anadolu’nun en eski mağara yerleşim yeridir. Mezolitik dönemde insanların yerleşim yeri olarak kullandığı mağaralar  Hristiyanlığın ilk yayılmaya başladığı dönemlerde de kullanılmıştır.

Bırkleyn Mağaraları

DİYARBAKIR BIRKLEYN MAĞARALARI  

Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki Bırkleyn Mağaraları, Dicle Nehri’nin iki ana kolundan birinin olduğu yerdedir. Bu noktadan Anadolu ve Kuzey Mezopotamya arasındaki yollardan biri geçmektedir.

Sayfa 1 / 2

Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız

Bizden Haber Alın

Başa Dön
Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Top Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainmenu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Slider Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainframe Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image