konya tarihi güzellikler - Gezginturk.org
Gezginturk.org

Gezginturk

Kilistra Antik Kenti

KONYA KİLİSTRA  ANTİK KENTİ 

Kilistra Antik Kenti Konya’nın Gökyurt Köyü sınırları içinde yer almaktadır. M.Ö 2.yy-M.S 3.yy arası Helen ve Roma çağında Kilistra’da yerleşimin olduğu arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılmıştır. 

Aziz Pavlus Kilisesi

KONYA AZİZ PAVLUS KİLİSESİ  

Hz. İsa’nın havarilerinden Aziz Pavlus Pisidya’nın Antakya şehrinden Hristiyanlığı yaymak için Konya’ya gelmiştir. Burada her türlü engel ve zorluğa göğüs gererek Hıristiyanlığa inanan bir toplum oluşturmaya çalışmıştır. 

Mevlana Müzesi

KONYA MEVLANA MÜZESİ  

Selçuklu Sarayının gül bahçesi iken Alâeddin Keykubat tarafından Mevlana’nın babası Bahaeddin Veled’e hediye edilen Mevlana Dergâhı bugün müze olarak hizmet vermektedir.  

Alaaddin Cami

KONYA ALAADDİN CAMİ  

Alâeddin Tepesi üzerinde inşa edilen Alaaddin Camisinin yapımına Selçuklu Sultanı Rüknettin Mesut I zamanında (1116-1156) başlanmış Alâeddin Keykubat I zamanında tamamlanmıştır (1221). 

İnce Minareli Medrese

KONYA İNCE MİNARELİ MEDRESE  

İnce Minareli Medrese Selçuklu veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından Hadis İlmi okutulması amacı ile 1254 yılında yaptırılmıştır. Yapının mimarı Abdullah Bin Kellük’tür.

Celaleddin Karatay Medresesi Çini Eserleri Müzesi

KONYA CELALEDDİN KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLERİ MÜZESİ  

Celaleddin Karatay Medresesi Selçuklu Sultanı II. İzzettin Keykavus zamanında 1251 yılında yaptırılmıştır. Medrese Alaattin Tepesinin kuzeyinde yer almaktadır. Kalker ve bazalt taşlarının kullanıldığı yapının kapalı avlunu medresesine taç kapıdan girilir. Avluya girildiğinde binanın bazı bölümlerinin yıkılmış olduğu görülür. Buradaki tahribat 1243 Kösedağ Savaşından sonra Moğol istilası sonucudur. 

Çatalhöyük

KONYA ÇATALHÖYÜK  

Konya’nın Çumru ilçesine 11 km uzaklıkta Küçükköy sınırları içinde yer alan Çatalhöyük insanlığın ilk yerleşim yeri olarak kabul edilir. Höyük iki yükselti üzerine kurulmuştur. Doğudaki yükselti Neolitik Çağ, batıdaki yükselti ise Kalkolitik Çağ yerleşimidir.   

Konya Tarihi Güzellikler

KONYA TARİHİ

Konya ve çevresinde yerleşim tarih öncesi çağlara (Prehistorik Çağ) uzanmaktadır. Yapılan arkeolojik kazılarda Neolitik, Kalkolitik ve Erken Bronz Çağlarına ait buluntular da ele geçmiştir. 

Seçtiklerimiz

Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız

Bizden Haber Alın

Başa Dön
Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Top Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainmenu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Slider Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainframe Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image