mardin tarihi güzellikler - Gezginturk.org
Gezginturk.org

Gezginturk

Kızıltepe Ulu Cami

MARDİN KIZILTEPE (DUYANSIR) ULU CAMİ  

Artuklular devrinde, 1184 yılında inşasına başlanan Kızıltepe Ulu Cami ancak 1230-1239 yıllarında bitirilmiştir. Yapı üç sahınlı, mihrap önü kubbeli ve dikdörtgen planlıdır.

Dara Zerdüşt Tapınağı

MARDİN DARA ZERDÜŞT TAPINAĞI  

Zerdüşt Tapınağı ateşe tapanların ibadet alanıdır. Zerdüştlerin iyilik tanırı Ahura Mazda, kötülük tanrısı ise Ahura Manyu’dur.

Dara Antik Kenti

MARDİN DARA ANTİK KENTİ  

Mezopotamya’nın ünlü şehri Dara, Mardin-Nusaybin karayolu üzerinde Mardin’e 30 km uzaklıkta yer alır. M.Ö 530-570 yıllarında inşa edilen kentin su sarnıçları, depoları, kilisesi, köprüsü ve yeraltı yerleşimi günümüze kadar gelebilmiştir.

Mor Gabriel Manastırı

MARDİN MİDYAT MOR GABRİEL MANASTIRI  

En eski Süryani Ortodoks Manastırı olan Mor Gabriel Manastırı iki rahip tarafından (Mor Samuel ve Mor Simon) 397’de Mardin’in Midyat ilçesinde kurulmuştur.  200 yıl önce sıva ile kapatılan manastırın duvarları 1997 yılında sıvalardan arındırılmış ve orijinal taşlar açığa çıkarılmıştır. 

Mardin Ulu Cami

MARDİN ULU CAMİ  

12.yy’a tarihlenen Ulu Cami Artuklu yapısıdır. Ulu Cami Mahallesinde yer alan cami enine planlı, minaresi tek ve kuzeydoğu uçtadır. Kuzeybatı uçta da bir minaresi olduğu fakat Timur istilası sırasında yıkıldığı söylenmektedir.

Dar-ul Zaferan Manastır

MARDİN DAR-UL ZAFERAN MANASTIR  

Mardin’in 4 km doğusundaki 3 katlı Dar-ul Zaferan Manastırının yapımına 5.yy’da başlanmış, farklı zamanlardaki eklemelerle bugünkü halini almıştır. Manastır milattan önce güneş tapınağı olan yerin üzerine kurulmuştur.

Kasımiye Medresesi

MARDİN KASIMİYE MEDRESESİ  

Artuklular zamanında 14.yy’da yapımına başlanan Kasımiye Medresesi Akkoyunlular zamanında bitirilmiştir. Üç tarafı medrese, bir yanı boş olan medresenin planı at nalı şeklindedir. Bina güneş enerjisinden ve gün ışığından daha fazla yararlanmak için güneye dönük yapılmıştır. Şehir surlarının dışında bulunan medresede Şafi öğretisi yapılıyordu. İki katlı medresenin kubbesi nebula (döner tarzda) şeklindedir. Bu da burada astronomik bilimlerin de öğretildiğini kanıtlamaktadır.

 

Mor Benham Kilisesi

MARDİN MOR BEHNAM (KIRKLAR) KİLİSESİ  

Mardin’in Cumhuriyet Meydanında bulunan ve Süryanilere ait olan Mor Behnam Kilisesi (Kırklar Kilisesi) divanhane, okul kilisesi, papaz evi ve kiliseye ait evler ile bir külliye şeklindedir.  Kilise 569 yılında inşa edilmiştir ve cemaatin bir kısmı burada yaşamaktadır.

 

Mardin Mimarisi

MARDİN MİMARİSİ  

Mardin mimarisinde yapı cephesi güneye dönüktür ve bu kısım oldukça süslüdür. Mardin mimarisinin diğer bir özelliği de yapının destek duvarları kare prizmaya yakındır ve üstü ise kör kemer ya da yarım kubbe ile örtülür. Ayrıca şehrin binaları kademe kademe 5 kat üzerinde yükselir. Bir evin damı diğer evin terası şeklindedir. 

 

Mardin Tarihi

MARDİN TARİHİ

Bölgede yapılan kazılarda çıkan sonuçlar, Mardin’in tarihinin M.Ö 4500’lere kadar uzandığını göstermektedir. Kent sırasıyla Subari, Hurri, Sümer, Akad, Hitit, Asur, İskit, Babil, Pers, Makedonya, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı Devletlerinin egemenliğinde kalmıştır.

Seçtiklerimiz

Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız

Bizden Haber Alın

Başa Dön
Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Top Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainmenu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Slider Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainframe Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image