şanlıurfa tarihi güzellikler - Gezginturk.org
Gezginturk.org

Gezginturk

Halfeti

Halfeti

Ara 12

ŞANLIURFA HALFETİ    

Şanlıurfa il merkezine 120 km mesafede bulanan Halfeti’nin tarihi çok eskilere dayanmakla birlikte Romalılar döneminden önceki bilgiler oldukça yetersizdir. M. Ö 2000’lerde Hititlerin ve Asurluların bu topraklarda egemenliklerini sürdürdükleri, sonrasında Medler ve Perslerin topraklarına katıldığı, M.Ö 332’de Büyük İskender’in buralara hakim olduğu, ardından da Seleukosların ve Osrhoene Krallığının hüküm sürdüğü tarihi kaynaklardan öğrenilmektedir. 

Halfeti’nin bilinen ilk tarihi Romalılarla başlamaktadır. Roma Devleti yöreyi Ekamia adı ile kurmuşlardır. Roma’nın ikiye bölünmesi ile Halfeti Doğu Roma sınırları içinde kalmıştır. Bizanslılar ve Sasaniler arasında sık sık el değiştiren yöre M.S 640 yılında Arapların istilasına uğramış, 661’de Emevilerin, 750 yılında Abbasilerin egemenliğine girmiştir. Malazgirt Zaferinin ardından 1087 yılında Selçuklu topraklarına katılan Halfeti Moğollar, Memlükler ve Mısır ordusunun istilasına uğramıştır. 1517 yılında da Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında Osmanlı topraklarına katılmıştır.  

Harran Evleri

ŞANLIURFA HARRAN EVLERİ  

Büyük çoğunluğunun hala mevcut olduğu Harran Kümbet evlerinin kubbeleri tuğladandır. Bunun nedeni Harran’ın ağaçtan yoksun olmasıdır ve burada tuğla malzemesi bol miktarda bulunur. Yazın serin, kışın sıcak olan bu evler en fazla 5 metre yüksekliğindedir. Kümbet evler içerden ve dışardan çamur-saman karışımı bir harçla sıvanır ve dış sıvası her yıl, iç sıvası iki yılda bir yenilenir.

 

Harran Ulu Cami

ŞANLIURFA HARRAN ULU CAMİ 

 Harran Ulu Caminin önceden Sin Mabedi (Ay Mabedi) olduğu, Hz Ömer zamanında Harran ele geçince 640 yılında mabedin camiye çevrildiği söylenmektedir. Avlu kapılarının girişinde bulunan Ay Tanrısı Sin ve Güneş Tanrısı Samas’ı simgeleyen üç stel yer almaktadır. Bu steller M.Ö 6.yüzyıla tarihlenir. Bu da caminin yerinde daha önce Sin Mabedinin olduğunu kanıtlar niteliktedir.  

Harran Kalesi

ŞANLIURFA HARRAN KALESİ  

Geç Hititler dönemine ait Harran Kalesi M.Ö 8.yy’da inşa edilmiştir. Fakat bugün görünen yapı kurulduğu döneme ait değildir. Değişik dönemlerde yıkılıp yapılmıştır. 

Göbeklitepe

ŞANLIURFA GÖBEKLİTEPE  

Günümüzden 12000 yıl öncesine dayanan geçmişiyle Göbeklitepe yapıları mimarlık tarihinin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Buradaki kazılarda dünyanın en eski tapınağı açığa çıkarılmıştır. Bulgular, 12000 yıl önce burada yaşayan insanların inançlarını yansıtır şekildedir. Göbeklitepe Tapınağındaki bulgular arasında sürüngen hayvan kabartmaları, kurt kafası resimleri, aslan, örümcek, yılan, akrep, kafasız insan kabartmaları yer almaktadır.

 

Şanlıurfa Ulu Cami

ŞANLIURFA ULU CAMİ  (KIZIL KİLİSE) 

Şanlıurfa Yıldız Meydanı Cami-i Kebir mahallesinde bulunan, eski bir sinagog iken 435-436’da kiliseye çevrilen yapının yerine 1170-1175 yılları arasında Nurettin Zengi tarafından Ulu Cami inşa edilmiştir. Kızıl Kilise denmesinin sebebi ise kilisenin kırmızı renkteki mermer sütunlarından ötürüdür.

Balıklı Göl

ŞANLIURFA BALIKLI GÖL  

Üç semavi dinde de adı geçen Hz İbrahim’in Şanlıurfa’da doğduğu rivayet edilir. Kral Nemrut’un, tek Tanrıya inanan İbrahim’i mancınıkla ateşe atılmasını emretmiş, ne var ki Allah’ın isteği ile ateş göle, odunlarda balığa dönüşmüştür. O gün bu gündür Balıklı göl ve içindeki balıklar kutsal sayılmaktadır. Balıklı Göl’ün bir diğer adı da Allah dostu anlamına gelen Halil-ür Rahman’dır. 

Deyr Yakup

ŞANLIURFA DEYR YAKUP (YAKUP MANASTIRI)  

Deyr Yakup (Yakup Manastırı) Şanlıurfa kent merkezinde bulunan Hz. Eyüp Peygamber makamına 4 km mesafede bir dağın tepesinde yer almaktadır. Halk arasında Deyr Yakup’un adı Nemrut’un Tahtı ya da Cin Değirmeni olarak geçmektedir. 

Hz. Eyüp Peygamberin Makamı

ŞANLIURFA HZ. EYÜP PEYGAMBERİN MAKAMI  

Şanlıurfa kent merkezinin güneyinde yer alan Hz. Eyüp Peygamberin makamında çile çektiği mağara ve su kuyusu bulunmaktadır. Kuyudaki suyun şifalı olduğuna inanılmaktadır. Mağara ise Urfa halkının adak adadığı yerlerden biridir. 

Şanlıurfa Kalesi

ŞANLIURFA KALESİ  

M.Ö 9500 Neolitik çağa ait olduğu tahmin edilen kalenin üç tarafı, kayanın oyulması suretiyle elde edilen hendeklerle çevrilidir. Kalenin kuzey tarafı sarp kayalıktır. 

Sayfa 1 / 2

Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız

Bizden Haber Alın

Başa Dön
Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Top Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainmenu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Slider Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainframe Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image